top of page
Fysioterapeut hjem

boHjemme tilbyr trygge og gode hjemmetjenester som blant annet hjemmesykepleie, praktisk bistand, besøksvenn, husarbeid og andre praktiske oppgaver. Behov og gjøremål kartlegges sammen med kunden og du vil alltid kunne få samme personell om ønsket.

Som kunde av Hjemmefysioterapeuten vil du alltid få 10 % rabatt

 på boHjemme sine tjenester

bottom of page