top of page

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for å oppnå gode resultater med din fysioterapi. Fysioterapeuten kommer hjem til deg og instruerer deg i effektive øvelser, for å forbedre din funksjon og bli kvitt dine plager.

Styrketrening for å redusere dine plager. Du vil bli sterkere i musklene som fører til mindre belastning på blant annet vonde ledd og forebygger slitasje og skader.

 


Balansetrening for å redusere sannsynligheten for fall. Økt balanse vil kunne bidra til økt mestring i hverdagen.

Øke din fysiske kapasitet for å kunne gjennomføre dagligdagse gjøremål, delta på fysiske og sosiale aktiviteter

Fysioterapeut hjem
Fysioterapi Oslo

Opptrening etter sykdom eller skade er viktig for å gjenvinne naturlig funksjon og redusere smerter. 

Ortopedisk- og nevrologisk rehabilitering er for mange svært viktig for å kunne komme tilbake til sitt gamle liv. Vi tilbyr rehabilitering og videre opptrening etter sykehus, kommunal rehabilitering og annen opptrening.

Les mer om trening og rehabilitering på vår blogg 

Fysioterapeut hjem

Trening og rehabilitering

bottom of page