Fysioterapeut hjem

Hjemmelegene leverer hjemmebaserte legetjenester hjem til deg eller din arbeidsplass. Vårt tverrfaglige samarbeid gir deg som kunde de best mulige forutsetninger for å få riktig vurdering, diagnose og behandling. 

Fysioterapeut og lege vil kunne konferere med hverandre hvis nødvendig og eventuelt henvise, for best mulig oppfølging for deg som kunde. 

Hjemmefysioterapeuten leverer fysioterapitjenesten for Hjemmelegene.