top of page
Behandling av muskulatur

Muskelrelaterte plager er utbredt og kan oppleves som svært vondt og irriterende. Muskelfibrene trekker seg sammen og blir såre.

Eksempler på årsaker

 

 • Passive arbeidsforhold med statisk sitte- eller ståstilling. Vondt nakke og rygg er en kjent problemstilling for mange som jobber på et kontor.
   

 • Ensformig bruk av en kroppsdel eller repetetiv aktivitet over tid fører ofte til overbelastning på muskelsener. Dette kan resultere i en innflammasjon (betennelse), et eksempel er håndtverkere som skrur og snekrer.
   

 • Tunge løft i hverdagen eller under trening kan også føre til at muskulaturen skaper mye smerte. 
   

 • Alderdom.
   

 • Etter en skade vil rundtliggende muskler sekundært trekke seg sammen.
   

Muskelrelaterte smerter kan oppleves intenst og vondt. Det kan føles som en lokal smerte og stråle utover i arm eller ben. Det er viktig å henvende seg til en fysioterapeut ved akutte smerter som oppstår for å identifisere dine plager, utelukke alvorlige situasjoner og starte opp med tidlig behandling. 

Funksjonen til en muskel er å trekke seg sammen. Når en muskel opplever en overbelastning vil den trekke seg sammen i en avverge-posisjon, det kan bli vondt ved bevegelse og kan oppleves "låst". 

 

Behandlingen innebærer en kombinasjon av aktiv og passiv stimuli av muskulaturen; for å øke blodsirkulasjonen så muskelen oppleves "mykere". Etterfulgt av øvelser og tøyning for å opprettholde mobiliteten i muskulaturen. 

 

I mange tilfeller trengs det å masseres for å "løsne" opp i muskulaturen, for å lettere kunne mobilisere seg fritt uten smerter.

 

Ved en betennelse er det viktig å avlaste og unngå de aktivitetene som er vonde, fysioterapeuten vil instruere deg i lette, skånsomme og spesifikke øvelser for å øke sirkulasjonen i vevet som er betent. 

 

Tidlig oppfølging med en fysioterapeut vil redusere tiden for å bli smertefri igjen.


Ta kontakt med oss for nøye utredning og behandling av dine muskelplager. 
 

bottom of page