top of page
Behandling av nerver 

Nervesmerter kan oppstå ved provokasjon av en nerve der en en struktur irriterer en eller flere nerver, eksempler på dette er prolaps, kalkpåleiring i ryggmargskanalen eller rundt nerverøtter.

 

I mange tilfeller vil et prolaps gå over av seg selv, men man kan fortsatt oppleve smerter i den affiserte nerven og rundtliggende muskler. 

Dette er normalt ved et prolaps i nakke og korsrygg. Da vil nerven kunne bli sensitivisert og krever ofte mobilisering for at du skal bli kvitt smertene, dette kalles nerveflossing og er en dynamisk mobilisering av nerven. Våre fysioterapeuter har god kompetanse innenfor nevrologi og kan hjelpe deg med dette på en skånsom og effektiv måte
 

bottom of page