top of page
Fysioterapeut hjem
Rehabilitering 
Ortopedisk- og nevrologisk rehabilitering er for mange svært viktig for å kunne komme tilbake til sitt gamle liv. Vi tilbyr rehabilitering og videre opptrening etter sykehus, kommunal rehabilitering og annen opptrening. 
Hvorfor rehabilitering?
Rehabilitering er nødvendig for å returnere til sin normale tilstand fysisk og kognitivt. Ortopedisk rehabilitering handler om å styrke rundtliggende muskler av det skadde eller opererte området. Innenfor nevrologien brukes begrepet "plastisitet" under rehabilitering. Dette handler om å skape nye koblinger i hjernen som kompenserer og overtar for området der nevronene (hjernecellene) ikke lenger fungerer. På den måten vil man kunne gjenvinne gangfunksjon, funksjon i arm og finmotorikk, talefunksjon og annen kognitiv funksjon. 


For hvem?
- Ortopediske kirurgiske inngrep som blant annet hofte- og kneprotese krever opptrening i etterkant.
- Nevrologiske sykdommer eller skade på hjernen som resultat av akutt mangel på oksygentilførsel til hjernen (hjerneslag).  
- Traumatiske hendelser etter fall og andre ulykker kan medføre brudd, traumatisk hjerneskade eller ryggmargsskade. 

For videre progresjon etter et rehabiliteringssenter er det viktig med oppfølging av en fysioterapeut.

Hvor og hvordan?
Overgangen fra et rehabiliteringssenter til hjemmet kan for mange oppleves brutal, da det meste er tilrettelagt under rehabiliteringen. Vi i Hjemmefysioterapeuten ønsker legge til rette for god kvalitet av videre rehabilitering i ditt hjem. Ved å ta i bruk fasiliteter i eget hjem skaper du gode forutsetninger for å trene funksjonelt og spesifikt.
Våre fysioterapeuter har god erfaring med rehabilitering både fysisk og kognitivt og følger opp pasienter i eget hjem eller sykehjem. 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller å bestille en fysioterapeut. Vi leverer våre fysioterapi-tjenester på sykehjem i flere kommuner og du vil alltid få en fast fysioterapeut for din rehabilitering. 
bottom of page